Hội thảo khoa học

UEF - Khoa Kinh tế chính thức gia nhập liên chi hội đào tạo Bất động sản Việt Nam (VNREEA)

18/08/2023

Đại hội VNREEA nhiệm kỳ 1 (2023 - 2028) được tổ chức vào ngày 12 tháng 08 năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thành công tốt đẹp. Qua quá trình vận động thành lập, Hiệp hội bất động sản Việt Nam đã quy tụ được gần 100 hội viên là các trường đại học, cơ sở đào tạo, giảng viên, chuyên gia đào tạo trong cả nước đang hoạt động trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bất động sản.


 


Sự kiện ra đời VNREEA đánh dấu sự ra đời của một tổ chức xã hội về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bất động sản Việt Nam. Đại hội đã thông qua Điều lệ, phương hướng và kế hoạch hoạt động, Quy chế hoạt động, bầu cử Ban chấp hành, Ban kiểm tra, và thông qua Nghị quyết của Đại hội. Ban chấp hành VNREEA nhiệm kỳ 1 (2023 - 2028) có 39 thành viên bao gồm 1 Chủ tịch, 8 Phó Chủ tịch và 30 Ủy viên. Trong đó, UEF có 2 đại diện đảm nhận vai trò Ủy viên Bán chấp hành là:
- TS. Nguyễn Thanh Giang, Hiệu trưởng nhà trường.
- ThS. Trần Hoàng Nam, Đại diện ngành bất động sản.
Tại Đại hội, thay mặt Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Văn Khôi đã bày tỏ kỳ vọng VNREEA sẽ là nơi gắn kết trí tuệ, phát huy sức mạnh đoàn kết tập thể tinh hoa của ngành, cùng nhau nghiên cứu, đề xuất các giải pháp và hành động đạt hiệu quả nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bất động sản Việt Nam, từ đó góp phần đưa ngành Bất động sản trở thành một ngành kinh tế bền vững, có nhiều đóng góp lớn cho xã hội và đất nước.Nguồn: VNREEA
TIN LIÊN QUAN