Hội thảo khoa học
Sự phát triển của công nghệ số đã tác động sâu sắc đến đời sống xã hội, vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nền kinh tế. Bối cảnh mới này tác động làm thay đổi...
Nhằm nâng cao năng lực thực hành nghề nghiệp cho sinh viên, đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Ngày 19/10/2019, vào lúc 15h, Ngành Tài chính _ Ngân hàng tổ chức hội...
Tối ngày 19/09/2019, Khoa Kinh Tế đã tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn viết Bảng Mô tả Chương trình đào tạo dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Tiến Hùng. Đây là buổi tập...
Trong những năm gần đây, làn sóng khởi nghiệp đã và đang phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, môi trường vĩ mô và vi mô,...
Chiều ngày 22/11/2017, Khoa Kinh tế đã tổ chức thành công hội thảo “Vận dụng hiệu quả phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực kinh tế”...