Hội thảo khoa học

Hội thảo “Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức”

20/07/2019
Trong những năm gần đây, làn sóng khởi nghiệp đã và đang phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, môi trường vĩ mô và vi mô, các điều kiện cho khởi nghiệp giúp bảo đảm tính ổn định, độ sẵn sàng nhằm kích thích sáng tạo vẫn còn gặp nhiều vướng mắc. Hoàn thiện các điều kiện cho khởi nghiệp, trong đó chú trọng các chính sách có vai trò “bệ đỡ” là yêu cầu bức thiết nhất, giúp cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam vươn lên và phát triển mạnh mẽ.
 
Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) tổ chức hội thảo “Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức” nhằm tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các giảng viên, các nhà quản lý, các doanh nghiệp và đặc biệt là các bạn sinh viên có dự án khởi nghiệp trao đổi kết quả nghiên cứu, thảo luận quan điểm về các vấn đề liên quan đến cơ hội và thách thức trong quá trình khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam.
Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 30/07/2019 tại phòng họp Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. HCM – 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
Tin và ảnh: Khoa KInh Tế

 
TIN LIÊN QUAN