Thông báo sinh viên
LỊCH SINH HOẠT CHỦ NHIỆM HỌC KÌ 2A NĂM HỌC 2018 - 2019 từ ngày 12/03/2019 đến ngày 25/03/2019
[BCCĐ HK2] V/v tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC năm học 2018 - 2019
Thông báo Lịch Sinh hoạt chủ nhiệm học kì 1B năm học 2018 - 2019 từ ngày 10/12/2018 đến ngày 22/12/2018
[BCCĐ HK1A] V/v tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ năm học 2018 - 2019
[BCCĐ HK1A] V/v Sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề môn NGHIÊN CỨU MARKETING năm học 2018 - 2019
[BCCĐ HK1A] V/v tham gia báo cáo chuyên đề môn QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC năm học 2018 - 2019
Thông báo về lịch sinh hoạt chủ nhiệm học kỳ 2A năm học 2016-2017 của các lớp
Nhằm mang đến sự lựa chọn đa dạng cho người học cũng như hoàn thiện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ đa lĩnh vực cho sinh viên, đồng...
Cơ hội việc làm cho sinh viên năm 3, 4 các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế ...
Dưới đây là kế hoạch học tập các khóa đã cập nhật những thay đổi điều chỉnh. Các bạn sinh viên vui lòng và link để tải file kế hoạch chung nhằm có kế hoạch phù hợp cho...