Chuyên đề - Khóa luận tốt nghiệp

BIỂU MẪU THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

30/01/2019
Nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện Chuyên đề - Khóa luận tốt nghiệp sắp tới của các bạn sinh viên khóa 2015, Khoa Ngoại ngữ - Văn hóa quốc tế cung cấp các biểu mẫu để sinh viên thực hiện theo đúng quy định của Nhà trường. Các bạn vui lòng xem file đính kèm bên dưới:
1. Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện Chuyên đề - Khóa luận tốt nghiệp
2. Hướng dẫn Chuyên đề - Khóa luận tốt nghiệp
3. Mẫu đề cương Chuyên đề - Khóa luận tốt nghiệp
4. Mẫu nhận xét GVHD
5. Mẫu trang bìa Chuyên đề - Khóa luận tốt nghiệp
TIN LIÊN QUAN
Loading...