Liên hệ

Liên hệ

12/05/2015
Khoa Ngoại ngữ - Văn hóa Quốc tế, trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh
141 - 145 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (028) 5422 1396 - (028) 5422 1111
Email: khoatienganh@uef.edu.vn
Website: https://www.uef.edu.vn/knn
TIN LIÊN QUAN