Liên hệ

Liên hệ

12/05/2015
Khoa Ngoại ngữ - Văn hóa Quốc tế, trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM
Tầng 2, số 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 028.5422.666 (ext: 301/302)
Email: khoangoaingu@uef.edu.vn
Website: https://www.uef.edu.vn/knn
TIN LIÊN QUAN
Loading...