Cựu sinh viên

Cập nhật thông tin Cựu Sinh viên Khoa Tiếng Anh (UEF)

15/03/2021
Thân chào các bạn Cựu Sinh viên,

Khoa Tiếng Anh mong muốn thu thập thông tin liên hệ nhằm mục đích kết nối Cộng đồng Cựu Sinh viên Khoa tiếng Anh (UEF)
- Chia sẻ thông tin
- Kết nối sức mạnh
- Hỗ trợ 
cùng phát triển
- Nuôi dưỡng niềm tự hào về Trường
- Góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh
- Hỗ trợ 
sinh viên trong các hoạt động của Trường
- ....


Các bạn điền thông tin cá nhân tại đây.
TIN LIÊN QUAN