Đào tạo

Ngành Ngôn ngữ Anh

12/05/2015
Giới thiệu chung
Chương trình Ngôn ngữ Anh (English Language) đào tạo hai bậc học: Cử nhân và Cao đẳng. Chương trình chú trọng kiến thức nền tảng của ngôn ngữ Anh theo hướng ứng dụng, nhằm trang bị cho sinh viên năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ Anh thành thạo và kỹ năng nghề nghiệp thực tế.
Sinh viên tốt nghiệp ngành học này còn có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp.  Với những kiến thức chuyên môn và những giá trị nhân bản được lĩnh hội trong chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy tiếng Anh (sinh viên cần học bổ sung các chứng chỉ sư phạm), làm việc cho các doanh nghiệp, các văn phòng đại diện, các tổ chức kinh tế, tài chính trong nước & quốc tế và đủ năng lực để hội nhập vào môi trường làm việc đa dạng đòi hỏi năng lực tiếng Anh cao.
Sinh viên tốt nghiệp chương trình này có thể theo học chương trình sau đại học các ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration), Ngôn ngữ học (Linguistics), Ngôn ngữ học Ứng dụng (Applied Linguistics), Giảng dạy tiếng Anh (Teaching English to Speakers of Other Languages – TESOL), Dịch thuật (Translation Studies) và các ngành gần (liên quan).
Khung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh (English Language)
Chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh Cao đẳng Tiếng Anh Liên thông Ngôn ngữ Anh
Thời gian 4 năm (8 học kỳ) 3 năm (6 học kỳ) 1.5 – 2 năm (3 học kỳ)
 
 
 
 
 
Trọng tâm
Năm 1 – 2:
 • Kỹ năng ngôn ngữ
 • Kỹ năng Biên-phiên dịch
 • Tiếng Anh kinh thương
 
 • Kỹ năng ngôn ngữ
 • Kỹ năng Biên-phiên dịch
 • Tiếng Anh kinh thương
 
 
 
 
 
Năm 3 – 4:
Chọn 1 trong 3 định hướng chuyên ngành sau:
 • Ngôn ngữ - Văn hóa - Biên dịch
 • Kinh tế - Quản trị - Thương mại
 • Giảng dạy tiếng Anh
 
Chọn 1 trong 3 định hướng chuyên ngành sau:
 • Ngôn ngữ - Văn hóa - Biên dịch
 • Kinh tế - Quản trị - Thương mại
 • Giảng dạy tiếng Anh
Chuẩn tiếng Anh đầu ra Tương đương C1 (CEFR) Tương đương B2 (CEFR) Tương đương C1 (CEFR)
Bằng tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh Cao đẳng Tiếng Anh Cử nhân Ngôn ngữ Anh
(CEFR = Common European Framework of Reference – Khung năng lực chung Châu Âu)

 
TIN LIÊN QUAN