Đào tạo

Tiếng Anh không chuyên

15/08/2020
CHƯƠNG TRÌNH TING TNG QUÁT
(General English Program)

Chương trình Tiếng Anh tng quát (General English Program, gọi tắt là GEP) được thiết kế đặc biệt phù hợp với sinh viên đã học xong chương trình tiếng Anh ở bậc phổ thông và cần tiếp tục nâng cao năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh.
Về chiến lược dạy-học, chương trình GEP nhấn mạnh vai trò chủ động của sinh viên, đồng thời lấy sinh viên làm trung tâm, tạo động lực và khuyến khích sinh viên rèn luyện kỹ năng phản xạ và sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc một cách tự nhiên và lưu loát.
Chương trình chú trọng phát triển đồng đều 4 kỹ năng ngôn ngữ, đồng thời bổ sung những kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong lĩnh vực kinh thương như thư tín thương mại, đàm phán và thuyết trình, v.v. giúp sinh viên khi tốt nghiệp có thể đáp ứng được yêu cầu của của các nhà tuyển dụng vào những vị trí phù hợp tại các công ty trong và ngoài nước.

Khung chương trình tiếng Anh tổng quát:
Học phần phụ Học phần chính Số tín chỉ Số tiết Đối chiếu CEFR
ECP 4 60 A1
GEP 1 4 60 A2
 


B1
GEP 2 4 60
GEP 3 4 60
GEP 4 4 60
GEP 5 4 60
GEP 6 4 60
GEP 7 4 60
Tổng số tín chỉ/Tổng số tiết 32 480

Lưu ý:
  • ECP (English Consolidation Program) là học phần phụ, không tính vào điểm tích luỹ và hoàn toàn miễn phí. Tuỳ vào kết quả kỳ thi xếp lớp lúc nhập học tại UEF, sinh viên sẽ được xem xét tham gia học học phần này.
  • CEFR: Khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu
TIN LIÊN QUAN