Sinh viên

Biểu mẫu

05/10/2020
Sinh viên tải các hướng dẫn và biểu mẫu cho các hoạt động thực hành tiếng Anh ngoài giờ học cho học kỳ 1A, năm học 2020 - 2021 bên dưới.

Các hoạt động này chiếm tỉ lệ 10% trong tổng số điểm các học phần GEP/EEP. Đối với sinh viên chuyên ngữ (ngành Ngôn ngữ Anh), sau khi hoàn tất hai cấp độ EEP, các em sẽ vẫn tham gia vào các hoạt động thực hành tiếng Anh ngoài giờ và các môn tính điểm hoạt động thực hành tiếng Anh ngoài giờ sẽ được thông báo cụ thể.


Sinh viên tải biểu mẫu: tại đây.


 


 
TIN LIÊN QUAN