Thông báo sinh viên
Các mốc thời gian quan trọng đối với sinh viên K2017
Chào các bạn Sinh viên Khóa 2017, Khoa Tiếng Anh gửi thông tin về các mốc thời gian quan trọng cụ thể như sau
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ HỌC THUẬT VÀ TRỢ GIẢNG - NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA SINH VIÊN KHOA NN-VHQT UEF
Nếu bạn chưa nghe về đội ngũ Teaching Assistants (trợ giảng) & Academic Supporters (hỗ trợ học thuật) hay còn được vắn tắt là nhóm...
Buổi sinh hoạt định kì của nhóm học thuật ERAW với chủ đề Earth Hour
Buổi sinh hoạt định kì của nhóm học thuật ERAW