Thông báo sinh viên
Theo công văn số 636/QLCL-QLT ngày 10/05/2022 của Cục quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh...
Năm 2022, UEF tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy văn bằng thứ 2 theo hình thức xét tuyển đối với 2 ngành là Luật kinh tế và Ngôn ngữ Anh. Theo đó, để tạo điều...
Trước xu thế toàn cầu hóa, việc sở hữu trong tay chứng chỉ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, sẽ giúp các bạn rất nhiều trong quá trình học tập và làm việc. Bên cạnh...
Khi đất nước hội nhập, yêu cầu về ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng rất quan trọng đối với nguồn nhân lực ở mọi lĩnh vực. Để đáp ứng nhu cầu nâng cao chuyên...
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy văn bằng thứ 2 năm 2022
Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, ngôn ngữ chung và được cho là quan trọng nhất rõ ràng vẫn là tiếng Anh. Do đó, sẽ là lợi thế cho những bạn giỏi tiếng Anh, được đào...
Chào các bạn Sinh viên Khóa 2017, Khoa Tiếng Anh gửi thông tin về các mốc thời gian quan trọng cụ thể như sau
Nếu bạn chưa nghe về đội ngũ Teaching Assistants (trợ giảng) & Academic Supporters (hỗ trợ học thuật) hay còn được vắn tắt là nhóm TA&AS thì chúng mình xin được giới...
Buổi sinh hoạt định kì của nhóm học thuật ERAW