Thông báo sinh viên

Các mốc thời gian quan trọng đối với sinh viên K2017

26/08/2020
Chào các bạn Sinh viên Khóa 2017, Khoa Tiếng Anh gửi thông tin về các mốc thời gian quan trọng cụ thể như sau:

TIN LIÊN QUAN