Nghiên cứu khoa học của Sinh viên
Sinh viên Khoa Tiếng Anh chia sẻ về hoạt động nghiên cứu khoa học
Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, các bạn không tránh khỏi những khó khăn, nhưng hãy luôn cố gắng kiên trì và đừng nản lòng hay...