Hoạt động sinh viên

Hoạt động thực hành nói tiếng Anh English Only Day (EOD), năm học 2022 - 2023

06/10/2022
Nhằm tạo môi trường thực hành nói tiếng Anh thường xuyên cho sinh viên UEF, Khoa tiếng Anh khởi động lại chương trình English Only Day (EOD). Đây là hoạt động diễn ra thường xuyên nhằm giúp các bạn giao lưu, phát triển từ vựng và kỹ năng nói tiếng Anh với sự hỗ trợ của các thầy cô Khoa tiếng Anh và các bạn tình nguyện viên thuộc CLB Trợ giảng và Hỗ trợ học thuật (CLB TA&AS). Thông tin chi tiết như sau:
Địa điểm: Khu vực EOD, tầng 1, cơ sở 276 Điện Biên Phủ
Lịch sinh hoạt:
+ 8:30 - 10:30 thứ Tư hàng tuần
+ 14:00 - 16:00 thứ Năm hàng tuần
 
Thời gian:
Học kỳ 1A: 12/10/2022 - 10/11/2022
Học kỳ 1B: 14/12/2022 - 12/01/2023
Học kỳ 2A: 01/03/2023 - 30/03/2023
Học kỳ 2B: 17/05/2023 - 15/06/2023
 
Quy định:
- Sinh viên có thể tham gia vào bất cứ thời điểm nào theo lịch sinh hoạt.
- Mỗi lượt tham gia tối thiểu 30 phút mới được ghi nhận tham gia hoạt động và tính điểm rèn luyện.
- Mỗi sinh viên có thể tham gia thực hành nhiều lần, tuy nhiên việc tính điểm rèn luyện chỉ được ghi nhận 01 lần cho hoạt động này.
- Tuân thủ theo hướng dẫn của thầy cô phụ trách buổi sinh hoạt hoặc các bạn tình nguyện viên TA&AS.
- Thu dọn vệ sinh cá nhân sau khi hoàn thành lượt tham gia và rời khỏi khu vực EOD.
 
Quy trình:
- Sinh viên có mặt tại khu vực EOD, tầng 1, cơ sở 276 Điện Biên, check in với Bộ phận hỗ trợ EOD.
- Truy cập link bit.ly/StudentUEF-GEP, vào thư mục EOD và tải handout tương ứng cho buổi sinh hoạt.
- Tham gia cặp/nhóm thảo luận các chủ đề dưới sự điều phối của các thầy cô/ các bạn tình nguyện viên TA&AS.
- Khi cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ các thầy cô phụ trách buổi sinh hoạt hoặc các bạn tình nguyện viên TA&AS.
K.TA./.
TIN LIÊN QUAN