Nghiên cứu khoa học của Sinh viên
Nhằm mục đích kết nối cộng đồng sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và phát triển toàn diện cho UEFers theo định hướng công...
Ý tưởng về sự ra đời của một quyển cẩm nang có thể cung cấp thông tin và phát triển kỹ năng hỗ trợ giữa các bạn sinh viên với nhau đã được ra đời như thế.
Với mong muốn thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên, tạo sân chơi cho UEFers, giúp các bạn phát huy năng lực tư duy sáng tạo, vận dụng những kiến...
Chiều 26/4, Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông (PRC) đã tổ chức vòng Bán kết cuộc thi Ý tưởng nghiên cứu sáng tạo và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên...
Sáng 15/3, Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông UEF (PRC) đã tổ chức buổi "Báo cáo tiến độ bài nghiên cứu khoa học sinh viên".
Nhằm khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học; phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; góp phần nâng cao năng lực tự học, tự...
Tại UEF, hoạt động nghiên cứu khoa học là phong trào học thuật được chú trọng, sinh viên Nhà trường luôn tham gia tích cực vào sân chơi Euréka hằng năm. Với giải...
Danh sách đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông được nghiệm thu cấp trường, năm học 2020-2021
Sự nỗ lực không ngừng nghỉ và nghiêm túc đầu tư vào từng đề tài khoa học đã giúp sinh viên Nhà UEF đã xuất sắc ghi tên...
Thông báo Đăng ký đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.