Hội thào khoa học
Nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động học thuật nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên các ngành đào tạo của trường góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tự học của...
Trong hoạt động giảng dạy và nghiện cứu tại UEF, việc tổ chức các Hội thảo khoa học gắn với các nhóm ngành và xu hướng phát triển của xã hội là điều không thể thiếu.
Trong thời đại toàn cầu hóa cùng với sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, hội nhập, hợp tác quốc tế là một xu thế tất yếu, là nhu cầu tồn tại và phát triển của...
Trong thời đại toàn cầu hóa cùng với sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, hội nhập, hợp tác quốc tế là một xu thế tất yếu, là nhu cầu tồn tại và phát triển của...
Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng là thách thức...
Không lâu sau khi buổi công bố poster các dự án của học phần Project Design (PD) 2 diễn ra, trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã tổ...
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn