Thông báo
'BẢN ĐỒ' Hỗ trợ thông tin tại cơ sở 141 Điện Biên Phủ dành cho sinh viên UEF
"BẢN ĐỒ" Hỗ trợ thông tin tại cơ sở 141 Điện Biên Phủ dành cho sinh viên UEF - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng Đào Tạo- Trường...
UEF triển khai kênh chăm sóc, tư vấn trực tuyến dành cho sinh viên
UEF triển khai kênh chăm sóc, tư vấn trực tuyến dành cho sinh viên- trường đại học kinh tế tài chính Thành Phố Hồ Chí Minh
Thông báo về thay đổi phòng học và lịch nghỉ học các lớp cơ sở 141 vào ngày 25/10/2019 (Ca 3, Ca 4)
(Thông báo Khẩn) - Thông báo về thay đổi phòng học và lịch nghỉ học các lớp cơ sở 141 vào ngày 25/10/2019 (ca3, ca 4) - Trung tâm hỗ...
Thông báo thực hiện khảo sát SV học kỳ 1A, NH 2019-2020
Thông báo thực hiện khảo sát SV học kỳ 1A, NH 2019-2020 - trường đại học kinh tế tài chính thành phố hồ chí minh
Thông báo về việc thay đổi địa điểm học của khóa 2016 kể từ ngày 07/10/2019
Thông báo về việc thay đổi địa điểm học của khóa 2016 kể từ ngày 07/10/2019 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng Đào Tạo -...
UEF thông báo địa điểm học tập cho sinh viên khóa 2019
UEF thông báo địa điểm học tập cho sinh viên khóa 2019- TRung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế tài chính TP.HCM
Quy định về tổ chức thực hiện học phần thực tập, chuyên đề, khóa luận, đồ án tốt nghiệp
Quy định về tổ chức thực hiện học phần thực tập, chuyên đề, khóa luận, đồ án tốt nghiệp - Trường đại học Kinh tế - Tài...
Thông báo về việc phúc khảo HK3 năm học 2018-2019
Thông báo về việc phúc khảo HK3 năm học 2018-2019 - Hỗ trợ học vụ - Trung tâm hỗ trợ học vụ- trường đại học kinh tế tài chính...
Kế hoạch học tập năm học 2019 - 2020
Kế hoạch học tập năm học 2019 - 2020 - Tư vấn học vụ - Thông báo - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường Đại học kinh tế tài chính...
Thông báo kế hoạch tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2018 - 2019 đợt 2
Thông báo kế hoạch tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2018 - 2019 đợt 2 - Thông báo - Trung tâm hỗ trợ học vụ -...