Tin tức hoạt động
Bế mạc khảo sát chính thức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 4 ngành trình độ đại học
UEF khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 4 ngành học
UEF hoàn thành khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng thêm 4 chương trình đào tạo trình độ đại học
Ngành Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh đạt chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kế toán và Luật kinh tế
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kế toán và Luật kinh tế
Khảo sát sơ bộ chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán và Luật Kinh tế của UEF
UEF tổ chức tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình đào tạo cho CB-GV-NV
UEF khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 2 ngành trình độ đại học
UEF đón Đoàn khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo 2 ngành trình độ đại học