Nghiên cứu khoa học của Giảng viên

Danh sách NCKH Giảng viên năm học 2019-2020

23/08/2020
DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH CỦA GIẢNG VIÊN KHOA CNTT
 
STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
01 Khai thác mẫu tuần tự dựa trên ràng buộc ThS. Văn Thị Thiên Trang
02 Ứng dụng thuật toán di truyền thích nghi nhằm nâng cao hiệu suất truyền thông cho mạng di động thế hệ thứ 5 TS. Huỳnh Đệ Thủ
03 Hệ thống quản lý hoạt động khoa học công nghệ ThS. Văn Thị Thiên Trang,
KS. Hoàng Văn Hiếu
04 Utilizing 4-P model in e-commerce: An approach for low-performance products ThS. Nguyễn Quang Minh
05 Xây dựng phần mềm ứng dụng mã QR quản trị thông tin thiết bị cơ sở vật chất của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM ThS. Nguyễn Minh Tuấn
06 Giới thiệu về nền tảng Windows Azure ThS. Nguyễn Minh Tuấn
07 Triển khai nhà thông minh và quản lý thiết bị IoT trên Cisco Packet Tracer KS. Nguyễn Minh Thắng
08 Phân loại cảm xúc người dùng trong các bài đăng trên mạng xã hội TS. Nguyễn Hà Giang,
ThS. Nguyễn Đình Ánh,
KS. Hoàng Văn Hiếu
09 Phân tích tác động các cơ chế bảo mật đối với thông lượng mạng WLAN TS. Huỳnh Đệ Thủ
10 Phân tích các phương pháp giảng dạy xác suất thông kê ở các trường đại học hiện nay và đề xuất giải pháp cải thiện ThS. Trương Nhã Bình
11 Kỹ thuật tạo bảng phân phối tần số trong thống kê mô tả ThS. Ngô Văn Công Bằng
12 Ảnh hưởng của công nghệ thông tin lên cách thực hành báo chí tại Việt Nam ThS. Hoàng Mi
TIN LIÊN QUAN