Thông báo sinh viên

Thông báo triển khai thục tập tốt nghiệp, chuyên đề/khóa luận năm học 2020-2021 cho khóa 2017

06/10/2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP. HCM
                 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
THÔNG BÁO
V/v triển khai thực hiện thực tập tốt nghiệp, chuyên đề / khóa luận tốt nghiệp năm học 2020 - 2021
 
Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2020-2021. Nay Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các sinh viên khóa 2017 theo diện trên thực hiện kế hoạch như sau:
1. Thời gian nhận hồ sơ: SV nhận hồ sơ thực tập từ ngày 12/10/2020 đến 17/10/2020 tại văn phòng Khoa.
2. Thời gian thực hiện: SV thực hiện trong 12 tuần, từ ngày 26/10/2020 đến 16/01/2021.
3. Thời gian nộp báo cáo: Sinh viên nộp báo báo từ ngày 25/01/2021 đến 28/01/2021 tại Văn phòng Khoa.
4. Giảng viên hướng dẫn: SV xem danh sách GVHD theo file dưới:
        + Thực tập tốt nghiệp:
 Danh sách  
        + Khóa luận/Chuyên đề: Danh sách
        
5.
 Các biểu mẫu trong quá trình thực hiện thực tập tốt nghiệp, chuyên đề / khóa luận:
     SV thực hiện đúng các biểu mẫu theo danh sách biểu mẫu tại đây:
        + Ngành CNTT:
 Biểu mẫu
        Ngành TMĐT: Biểu mẫu

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách chủ động liên hệ và gặp GVHD để trao đổi các nội dung liên quan đến thực tập, viết báo cáo, duyệt đề cương và Chuyên đề/Khóa luận tốt nghiệp.
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Công nghệ thông tin
Tầng 4, 141 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh
SĐT: (028) 5422 1398
Wetsite: uef.edu.vn/kcntt
Fanpage: facebook.com/ituef
TIN LIÊN QUAN