Hoạt động sinh viên

Báo cáo chuyên đề "Gian lận trong kế toán"

18/11/2016
Tiếp nối chuỗi báo cáo chuyên đề định kỳ hàng tháng, tháng 11/2016, Câu lạc bộ Nhà Hoạch Định Tài Chính Trẻ (YFDM) thuộc Khoa Tài Chính Kế Toán UEF tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chuyên đề "Gian lận trọng kế toán". Thông tin chi tiết như sau:
- Báo cáo viên: Ông Võ Ngọc Minh - Manager, Assurance and Finance Service - EY Vietnam;
- Thời gian: 15:30 thứ sáu - 25/11/2016;
- Địa điểm: P.0802, UEF Campus 276 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Kính mời các giảng viên và sinh viên có quan tâm đến tham dự.
Vui lòng vào link sau để đăng ký cho Ban Tổ Chức: https://goo.gl/forms/uSS2pHCaFhzncGD32
TIN LIÊN QUAN