Hội thảo khoa học

HỘI THẢO KHOA HỌC - KHOA KINH TẾ

23/11/2017
“VẬN DỤNG HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KINH TẾ”
Chiều ngày 22/11/2017,  Khoa Kinh tế đã tổ chức thành công hội thảo ““Vận dụng hiệu quả phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực kinh tế” với sự tham gia của Ban Giám hiệu và đông đảo các thầy cô của khoa Kinh tế và các khoa bạn.
Kiên trì theo đuổi mô hình đào tạo chất lượng cao, chuẩn quốc tế nhằm cung cấp nguồn nhân lực kinh tế, quản trị, tài chính, kế toán, công nghệ và ngôn ngữ cho khu vực phía Nam nói riêng, cả nước nói chung, khoa Kinh Tế trường đại học Kinh Tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã có nhiều hoạt động nhằm trao đổi việc áp dụng phương pháp dạy học hiện đại, tích cực vào công tác giảng dạy. Khoa Kinh Tế đã tổ chức hội thảo “Vận dụng hiệu quả phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực kinh tế” nhằm tạo diễn đàn để các giảng viên thảo luận xoay quanh các vấn đề về phương pháp giảng dạy và vận dụng hiệu quả trong môi trường UEF.


Toàn thể Giảng viên tham gia Hội thảo

PGS.TS Ngô Cao Cường - Phó Hiệu trưởng phát biểu nhận xét

     Hội thảo đã nhận được 16 bài viết của các giảng viên khoa Kinh tế, gồm 4 nhóm chủ đề bao gồm nhóm chủ đề Giải pháp chung, nhóm chủ đề Phương pháp giảng dạy và áp dụng trong các ngành, nhóm chủ đề Phương pháp nghiên cứu và nhóm chủ đề Xu thế đổi mới chung. Tại hội thảo, các tham luận đã được trình bày rất sôi nổi, xoay quanh nội dung liên quan đến mục tiêu của chương trình đào tạo theo mô hình chất lượng cao, phương thức giảng dạy tích cực và việc vận dụng hiệu quả phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo nguồn nhân lực. Hội thảo đã giúp các giảng viên giảng dạy học hỏi lẫn nhau, tăng cường hiểu biết và trao đổi học thuật.
KHOA KINH TẾ
TIN LIÊN QUAN