Học thuật
Sinh viên lớp 13D1QT01 làm bài tập nhóm về môn Quản Trị Marketing
Có thể có rất nhiều nhưng tôi đúc kết ra 10 lời khuyên cho sinh viên khối ngành Marketing và QTKD, mong các chuyên gia, các bậc tiền bối và các giảng viên đại học thứ...
Mỗi người sử dụng lao động (hoặc trường đào tạo sau đại học) đều muốn có những người dám nghĩ dám làm. Việc thực tập thường không bắt buộc ở trường đại học, nhưng...
How do past mode choices influence subsequent entry? A study on the boundary conditions of preferred entry modes of retail firms Bernhard Swoboda *, Stefan Elsner,...
Business, Success, and Happiness - Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh - UEF
Mediating roles of customer satisfaction and customer trust in building brand loyalty.