Nghiên cứu khoa học của Giảng viên

Các bài viết tham dự hội thảo khoa học “Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam"

31/07/2015
STT HỌ VÀ TÊN
 SINH VIÊN
TÊN ĐỀ TÀI GHI CHÚ
1. TS. Trương Quang Dũng NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA KHI THAM GIA
CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN NĂM 2015
 
Download
tại đây
2. ThS.Phạm Thùy Nguyên Thủy CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP ASEAN (AEC)
 
Download
tại đây
3. ThS. Đặng Thanh Thủy
ThS.Nguyễn Thị Diễm Em
THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI
SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỚC HỘI NHẬP KINH TẾ ASEAN
 
Download
tại đây
4. ThS.Nguyễn Trần Lê NHỮNG THAY ĐỔI CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CÁC NƯỚC ASEAN Download
tại đây
5. ThS.Phạm Quốc Hải TRIỂN VỌNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ ASEAN
Download
tại đây
TIN LIÊN QUAN