Nghiên cứu khoa học của Giảng viên

UEF tiếp tục nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ - giảng viên

17/05/2020
Ngày 14-15/5/2020 vừa qua, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã tiến hành nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học của các cán bộ - giảng viên khoa Kinh tế.
Hai đề tài báo cáo lần này gồm: “Các yếu tố tác động đến khả năng sinh lợi và ổn định ngân hàng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” của ThS. Tăng Mỹ Sang và đề tài “Xây dựng chiến lược marketing mix cho khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro giai đoạn 2020 – 2025” của nhóm tác giả TS. Nhan Cẩm Trí và ThS. Đỗ Văn Long.


Các tác giả báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng khoa học nghiệm thu
Với nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy, các tác giả thực hiện đề tài đã có những nghiên cứu chuyên sâu thông qua nền tảng cơ sở lý luận và tổng hợp dữ liệu. Qua phần đánh giá thực trạng, mỗi đề tài đã đề xuất nhiều khuyến nghị có giá trị. Cả hai đề tài đều hoàn thành được nhiệm vụ, mục tiêu nghiên cứu đặt ra và được Hội đồng khoa học Nhà trường đánh giá cao về ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn. 
Các thành viên phản biện nhận xét, góp ý và đặt câu hỏi cho tác giả đề tài
Cạnh đó, thành viên phản biện cũng tham gia góp ý nhận xét và khuyến nghị các tác giả điều chỉnh một số chi tiết để đề tài hoàn thiện hơn. 
Với giá trị thực tiễn của hai đề tài khoa học vừa được nghiệm thu, đây sẽ là nguồn tư liệu tham khảo có giá trị cho các doanh nghiệp có liên quan và các sinh viên chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Marketing UEF.
Vừa trở lại học kỳ mới, các thầy cô UEF đã khởi động tinh thần nghiên cứu khoa học trong Nhà trường. Đây vừa là những nỗ lực trong phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên vừa là điều khích lệ tinh thần học tập, nghiên cứu trong cộng đồng sinh viên UEF.
 
Tin: Quyền Cương, ảnh: Nguyên Võ – Đức Vũ