Nghiên cứu khoa học của Giảng viên

Danh mục công bố khoa học của Khoa Tài chính - Kế toán

01/02/2016
Danh mục các công bố khoa học do các giảng viên đã thực hiện tính đến 08/2016 bao gồm: Các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học, các bài tham luận khoa học công bố tại các hội thảo khoa học, các giáo trình - tài liệu giảng dạy, các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp,...
Công bố khoa học của Khoa Tài chính - kế toán (tính đến ngày 31/7/2016)
TIN LIÊN QUAN
Loading...