Thực tập tốt nghiệp

Biểu mẫu học phần Thực tập tốt nghiệp dành cho Khóa 2020

22/09/2023
Nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện Thực tập tốt nghiệp dành cho Khóa 2020, năm học 2023-2024, Khoa Kinh Tế cung cấp các biểu mẫu để sinh viên thực hiện theo đúng quy định và tiến độ của Nhà trường như sau:

1/ Ngành Kinh doanh quốc tế
2/ Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

 
TIN LIÊN QUAN