Thực tập tốt nghiệp

Thông báo Sinh hoạt Quy định và hướng dẫn học phần Thực tập tốt nghiệp đợt 2, năm học 2023-2024

24/02/2024
THÔNG BÁO
Sinh hoạt Quy định và hướng dẫn học phần Thực tập tốt nghiệp đợt 2
năm học 2023-2024

 
Khoa Kinh Tế gửi đến các bạn sinh viên thông báo về Buổi sinh hoạt Quy định và hướng dẫn học phần Thực tập tốt nghiệp đợt 2, năm học 2023-2024, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian sinh hoạt: 18g50, ngày 01/03/2024 (Thứ Sáu)
2. Địa điểm: Online qua Zoom (thông tin link Zoom đã gửi đến email SV)
Khi đăng nhập vào link Zoom, sinh viên đổi tên theo cú pháp: Họ và Tên – MSSV để làm cơ sở để điểm danh sinh viên tham dự. Sinh viên đặt sai cú pháp sẽ không được tính điểm danh.
3. Nội dung sinh hoạt:
- Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2
- Phổ biến Quy định học phần Thực tập tốt nghiệp
- Hướng dẫn Báo cáo thực tập: Kết cấu BCTT, các sản phẩm cần nộp và cách tính điểm HP
- Giải đáp thắc mắc (Q&A)
4. Phân công Giảng viên hướng dẫn:
- Ngành Kinh doanh quốc tế: Xem danh sách
- Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng: Xem danh sách

Sinh viên xem Danh sách thông tin Giảng viên hướng dẫn (email) để chủ động trong việc liên hệ Giảng viên hướng dẫn của mình.
5. Các mốc thời gian lưu ý:
STT Nội dung Thời gian
1 Công bố danh sách lựa chọn vị trí thực tập tại doanh nghiệp (theo dõi thông báo EMAIL từ TT.HTDN) 24/02/2024
2 Sinh viên đăng ký chọn đơn vị thực tập trực tuyến 05-08/03/2024
3 GVHD sinh hoạt các quy định và hướng dẫn về thực tập-viết báo cáo thực tập 11-16/03/2024
4 Sinh viên nhận hồ sơ thực tập
(theo dõi thông báo EMAIL từ Khoa Kinh Tế)
26-29/03/2024
5 Thực tập tại doanh nghiệp 12 tuần 08/04-30/06/2024
6 Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp
(theo dõi thông báo EMAIL từ Khoa Kinh Tế)
04-06/07/2024
 
6. Các biểu mẫu liên quan đến học phần TTTN: xem tại đây.
 
Khoa Kinh Tế hi vọng rằng buổi sinh hoạt này sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho các bạn cho đợt thực tập sắp tới.
 
Trân trọng.
 
VĂN PHÒNG KHOA KINH TẾ
TIN LIÊN QUAN