Giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

12/05/2015

Đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của Khoa có học vị từ thạc sỹ trở lên (chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng, Ngữ văn Anh) và tốt nghiệp hệ chính quy loại khá, giỏi từ các trường đại học uy tín trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên thỉnh giảng nước ngoài có nhiều kinh nghiệm đứng lớp và đầy nhiệt huyết cũng là một điểm nổi bật trong chương trình đào tạo của Khoa Tiếng Anh.

TIN LIÊN QUAN