Thực tập tốt nghiệp

Biểu mẫu thực tập tốt nghiệp K2019

01/02/2023
Nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện Thực tập tốt nghiệp sắp tới của các bạn sinh viên khóa 2019, Khoa Tiếng Anh cung cấp các biểu mẫu để sinh viên thực hiện theo đúng quy định của Nhà trường. Các bạn vui lòng xem thông tin cụ thể như sau:

** Tải các biểu mẫu: tại đây
 
TIN LIÊN QUAN