Thực tập tốt nghiệp

Biểu mẫu thực tập tốt nghiệp tháng 03/2021

19/03/2021
Nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện Thực tập tốt nghiệp tháng 03/2021 của các bạn sinh viên đã đăng ký. Khoa Tiếng Anh cung cấp các biểu mẫu để sinh viên thực hiện theo đúng quy định của Nhà trường.

Sinh viên tải các biểu mẫu: tại đây 
TIN LIÊN QUAN