Thông báo sinh viên
Các bạn sinh viên khóa 2019 đã và đang chuẩn bị phải chọn chuyên ngành cho mình, đây là bước ngoặt quan trọng, quyết định hành trình học tập tiếp theo, cũng như hướng...
Các bạn sinh viên khóa 2019 đã và đang chuẩn bị phải chọn chuyên ngành cho mình, đây là bước ngoặt quan trọng, quyết định hành trình học tập tiếp theo, cũng như hướng...
Các bạn sinh viên khóa 2019 đã và đang chuẩn bị phải chọn chuyên ngành cho mình, đây là bước ngoặt quan trọng, quyết định hành trình học tập tiếp theo, cũng như hướng...
Hoạt động khảo sát ý kiến sinh viên mỗi học kỳ nhằm giúp nhà trường tiếp tục nâng cao và cải tiến chất lượng hoạt động dạy và học tại UEF.
Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 20.2B (bổ sung) và học kỳ hè, năm học 2020-2021
Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021 Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2020-2021
Hướng dẫn sinh viên thực hiện khảo sát hoạt động giảng dạy học kỳ 1A năm học 2020-2021
Thông báo gặp mặt trao đổi thông tin về công tác kiến tập, thực tập tốt nghiệp của sinh viên K.2016 & K.2017 khoa QHCC-TT
Với mục đích khuyến khích sinh viên UEF có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần hiếu học, vượt khó học tốt, sắp tới Nhà trường sẽ tiến hành trao tặng các suất học...