Hoạt động học thuật
Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản của việc học tập ở bậc đại học; phân biệt sự khác nhau giữa môi trường học tập ở các bậc học phổ thông và...
Nhằm giúp Giảng viên và các bạn sinh viên tiếp cận với nguồn tư liệu chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, Khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM...
Mục đích của quyển sách “Realism in Practice” là đánh giá mức độ phù hợp và hiệu lực của chủ nghĩa hiện thực như một công cụ diễn giải trong Quan hệ Quốc tế đương đại....
Tư duy hệ thống (system thinking) là một cụm từ được sử dụng khá nhiều trong đời sống. Tuy nhiên, để thật sự hiểu rõ như thế nào là tư duy có hệ thống, làm cách nào để...
“Hành lang hẹp: Nhà nước, Xã hội và Định mệnh của sự tự do” – là một tác phẩm được xây dựng nối tiếp trên nền tảng của quyển sách “Tại sao các quốc gia thất bại” được...
Cuốn sách “Vì sao phương Tây vượt trội” có ba phần với 12 chương (chưa tính phụ lục). Nội dung cuốn sách trải dài từ những khởi phát của xã hội loài người cho đến...
Research Methods in International Relations là một nguồn tham khảo quan trọng cho sinh viên và những ai có đam mê nghiên cứu khoa học trong ngành Quan hệ Quốc tế...
Kenneth Waltz (1924 - 2013) là một nhà lý thuyết quan hệ quốc tế nổi tiếng người Mỹ. Ông được nhận định là một trong năm “tượng đài” định hình ngành nghiên cứu quan hệ...
Có lẽ nhiều người đã biết đến Francis Fukuyama qua bài tiểu luận “Sự cáo chung của Lịch sử?” (The End of History?) vào giữa năm 1989 (khi những cải cách ở Trung Quốc...
Nhằm hình thành cho sinh viên năm I những kiến thức và kỹ năng cơ bản việc tìm kiếm và xử lý tài liệu - một kỹ năng quan trọng trong việc tự học ở Đại học của sinh...