Hoạt động học thuật
In order to create a learning forum for students majoring in International Relations at Ho Chi Minh City's to interact, and exchange personal knowledge, while...
Nhằm tạo dựng một diễn đàn để sinh viên chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại các Trường Đại học ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có thể gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau,...
Nhằm cung cấp thông tin, kiến thức cho các bài viết tham dự Sân chơi học thuật “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với Biển Đông”, vào lúc 16g15 ngày 24/11/2020, tại phòng...
Thể lệ cuộc thi "TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI BIỂN ĐÔNG" Khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM gửi đến các bạn sinh viên thông tin về...
The Model United Nations on Climate Change Conference 2020 (MUNCCC2020) - Mô phỏng Hội Nghị Quốc tế của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu năm 2020 là một hoạt động học...
Trong chiều hôm nay, ngày 16/10/2020, Khoa Quan hệ Quốc tế, UEF đã tổ chức buổi Toạ đàm khoa học với chủ đề "Ngoại giao đa phương" với Diễn giả chính của Toạ đàm là...
Vừa qua, khoa Luật và Quan hệ quốc tế UEF đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên: “Ảnh hưởng của chính sách đối ngoại Trung Quốc đến khu vực châu Á...
Khoa Quan hệ Quốc tế xin giới thiệu bài viết “Why is Vietnam’s Military Modernisation is Slowing?” của ThS. Nguyễn Thế Phương - Giảng viên, Khoa Quan hệ Quốc tế-UEF....
In order to provide suitable information and knowledge for students who participate in the Academic Festival “Ho Chi Minh City’s Youth and the South China Sea”, the...
In order to provide suitable information and knowledge for students who participate in the Academic Festival “Ho Chi Minh City’s Youth and the South China Sea”, the...