Nghiên cứu khoa học của Sinh viên
Sáng ngày 17/05/2022, Hội đồng nghiệm thu khoa Quản trị kinh doanh đã tiến hành nghiệm thu 04 đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV)
Tối ngày 28/11, Khoa Quản trị kinh doanh UEF đã có buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quản trị nhân lực cho các bạn sinh viên....
Nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên tại khoa, tạo môi trường giao lưu, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu, khoa Quản trị kinh...
Ngày 23/03/2021 vừa qua, workshop hướng dẫn sinh viên viết bài đăng hội thảo khoa học được khoa Kinh tế đặc biệt tổ chức dành cho các bạn sinh viên, học viên cao học...
Sáng nay (06/01/2021), các thành viên của các nhóm NCKH sinh viên năm 2021 đã tham gia buổi tập huấn tìm hiểu "Phương pháp nghiên cứu định lượng". Tại đây, các UEFers...
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hiểu rõ các phương pháp nghiên cứu khoa học, đồng thời giúp cho hoạt động nghiên cứu khoa học trở nên gần gũi, dễ tiếp cận và mang lại...