Giới thiệu

Giới thiệu chung

07/09/2020

Giới thiệu chung

Tên Tiếng Việt: Khoa Tài chính – Kế toán;

Tên Tiếng Anh: Faculty of Finance and Accounting

Tên viết tắt của khoa: Khoa TC-KT

Quá trình hình thành và phát triển khoa chuyên ngành

Khoa Tài chính - Kinh doanh tiền tệ được thành lập vào ngày 01/10/2007 theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT của Chủ tịch HĐQT, đến năm 2014 được đổi tên thành Khoa Tài chính - Kế toán. Năm 2017 Khoa Tài chính – Kế toán và Khoa Quản trị kinh doanh sáp nhập thành Khoa Kinh tế theo Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 29/08/2017 của Chủ tịch HĐQT. Ngày 31/08/2020, Hội đồng trường ban hành Quyết định số 16/QĐ-HĐT về việc thành lập Khoa Tài chính – Thương mại tách ra từ Khoa Kinh tế. Ngày 07/11/2023, Hội đồng trường ban hành Quyết định số 24/QĐ-HĐT về việc đổi tên Khoa Tài chính - Thương mại thành Khoa Tài chính - Kế toán. Khoa Tài chính – Kế toán quản lý công tác tổ chức đào tạo các ngành:

 • Kế toán;

 • Kiểm toán;

 • Kinh doanh thương mại;

 • Tài chính – Ngân hàng;

 • Tài chính quốc tế;

 • Công nghệ tài chính.

Giới thiệu tập thể CB-GV-NV Khoa TC-KT

Đội ngũ Ban chủ nhiệm khoa gồm TS. Hà Thị Thủy - Trưởng khoa, TS. Tăng Mỹ Sang - Phó trưởng khoa, ThS. Nguyễn Thanh Lâm - Phó trưởng khoa. Với kinh nghiệm dày dặn, Ban chủ nhiệm khoa là những người luôn đưa ra những chiến lược, cũng như định hướng các hoạt động của khoa nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho sinh viên UEF.

TS. Hà Thị Thủy - Trưởng khoa, kiêm Trưởng ngành Kế toán

TS. Tăng Mỹ Sang - Phó trưởng khoa, kiêm Trưởng ngành Tài chính - Ngân hàng

ThS. Nguyễn Thanh Lâm - Phó trưởng khoa, kiêm Trưởng ngành Kiểm toán

Bằng tư duy sáng tạo và không ngừng học hỏi, tiếp thu những kiến thức mới. Đội ngũ Khoa là những giảng viên có kỹ năng chuyên môn cao, luôn có những phương pháp giảng dạy hiệu quả để nâng cao chất lượng sinh viên. Bên cạnh đó, nhân viên giáo vụ khoa luôn là những người "thầm lặng" phía sau sẵn sàng hỗ trợ các công việc để đảm bảo công việc khoa và hỗ trợ sinh viên triển khai nhanh chóng và dễ dàng. 

Tập thể Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên Khoa Tài chính - Kế toán UEF

Khoa TC-KT còn tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động học thuật

Khoa TC-KT còn là nơi tổ chức rất nhiều các hoạt động sinh viên, sự kiện học thuật, hội thảo, talkshow nhằm tạo ra một môi trường lý tưởng học đi đôi với hành, phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên toàn khoa. Điển hình như Cuộc thi Thử thách đầu tư chứng khoán, Cuộc thi Tài năng tin học trong lĩnh vực Kế toán - Tài chính, Cuộc thi Olympic Tài chính - Kế toán, Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh chuyên ngành, Cuộc thi Bản lĩnh nhà kinh doanh, Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu tài chính Finworld,...


Sinh viên khoa TC-KT tích cực tham gia nhiều hoạt động sinh viên, sự kiện, học thuật, thăm quan DN, tình nguyện,... 

Sinh viên khoa TC-KT còn thường xuyên được tiếp xúc với các vị giám đốc tài chính, kế toán trưởng và các nhà quản lý doanh nghiệp thông qua các hoạt động báo cáo chuyên đề hoặc tham quan kiến tập tại doanh nghiệp. Sinh viên toàn khoa còn luôn thể hiện sự quan tâm đến các hoạt động cộng đồng thông qua các bộ môn học service learning, các hoạt động xã hội, thiện nguyện. 

Liên chi đoàn & Câu lạc bộ thuộc khoa TC-KT

Chắc chắn không thể không nhắc đến sự đóng góp tích cực của các câu lạc bộ:

 • Securities Club UEF - Câu lạc bộ chứng khoán UEF (SCUEF)
 • Young Financial Decision Makers - Câu lạc bộ Những nhà hoạch định tài chính trẻ (YFDM)
 • Young Accountant Club - Câu lạc bộ kế toán trẻ (YAC)
 •  Liên chi đoàn khoa Tài chính - Kế toán.
 • Commercial Business - Câu lạc bộ Kinh doanh thương mại (CB)
TIN LIÊN QUAN