Workshop
Nhằm trang bị cho sinh viên nhóm ngành tài chính nói riêng, sinh viên K.TC-TM và UEF nói chung những kiến thức về ngành nghề xếp hạng tín nhiệm, đặc biệt là triển vọng...
Với mục đích trang bị thêm cho sinh viên kiến thức ngành nghề thực tế, giới thiệu cơ hội việc làm gắn với thị trường chứng khoán, khoa Tài chính – Thương mại phối hợp...
Một trong những “cú sốc” kinh tế xảy ra bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là sự đứt gãy của chuỗi cung ứng, gây tác động tiêu cực lên các hoạt động của đời sống, an...
Mở rộng diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, khoa Tài chính – Thương mại đã tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề “Tiền kỹ thuật...
Nhằm mục đích tạo diễn đàn giao lưu trao đổi kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên UEF nói chung, sinh viên khoa Tài chính – Thương Mại nói riêng, Khoa Tài...
Tiếp tục hành trình "Trải nghiệm thị trường chứng khoán" vào ngày 14/04/2021, Khoa Tài chính – Thương mại kết hợp với Công ty Du lịch Lửa Việt tổ chức một chuyến nhằm...
"Học đi đôi với hành" là phương châm đào tạo của các môn học thuộc ngành Tài Chính - Ngân Hàng. Trong quá trình học, bên cạnh các kiến thức nền tảng được học trên lớp...
Sai sót và gian lận trong kế toán là điều mà Kiểm toán viên sẽ gặp trong quá trình kiểm toán các doanh nghiệp. Đã có không ít doanh nghiệp phá sản dù trước đó họ đã...
Nằm trong chuỗi hoạt động gắn kết thực tiễn với đào tạo, trong tuần học thứ 5 của môn Kiểm toán, Khoa Tài Chính - Thương Mại đã mời bà Nguyễn Thị Thu Lan, người có...
Hành trình số 1: Tìm hiểu Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt – VCSC và Cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam Ngày 08/04/2021, 25 sinh viên với sự hướng...