Workshop
Với mục đích cung cấp cho các chuyên gia tài chính và nhà đầu tư tương lai những kiến thức cập nhật và cần thiết về quản lý rủi ro và kiểm soát chất lượng trong lĩnh...
Sinh viên Khoa Tài chính - Kế toán được trang bị kỹ năng phân tích báo cáo tài chính để ra quyết định đầu tư với chia sẻ đến từ diễn giả khách mời nhiều kinh nghiệm...
Sinh viên ngành Kế toán, Kiểm toán được nâng cao kỹ năng nghiệp vụ qua các lớp học thực hành
"Cafe Tài chính - Kinh doanh" số 2: Cùng UEFers lý giải ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến nền kinh tế
UEFers nhà Tài chính - Thương mại mở rộng góc nhìn về nghề "Phân tích đầu tư tài chính" trong kỷ nguyên số
UEFers mở rộng góc nhìn về khủng hoảng kinh tế cùng chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, thương mại
Kick-off "Cafe Tài chính - Kinh doanh": Sân chơi học thuật mới cho sinh viên Khoa Tài chính - Thương mại
Sinh viên UEF được tăng cường tiếng Anh chuyên ngành trong lĩnh vực Kế toán - Tài chính
Sinh viên Nhà UEF tìm hiểu thông tin thị trường chứng khoán trong thời đại mới, chu kỳ mới
Chuyên gia KS Finance giúp UEFers hiểu thêm về tầm quan trọng của quản lý tài chính cá nhân