Hội thảo khoa học
Nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử đến lòng trung thành của khách hàng trong bối cảnh dịch Covid-19, từ đó tìm ra các giải pháp hoàn...
Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và tạo cơ hội giao lưu cùng giảng viên quốc tế cho sinh viên, khoa Tài chính - Thương mại UEF đã tổ chức workshop “Làm sao để nghiên...
Khoa Tài chính – Thương mại, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức Hội thảo khoa học về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh thương mại (Conference on...
Sáng 27/11 vừa qua, Hội thảo khoa học quốc tế về khoa học, kinh tế và xã hội lần đầu tiên do Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức đã quy tụ hơn 100...
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, bên cạnh các doanh nghiệp lớn thì doanh nghiệp nhỏ và vừa với sự phát triển mạnh cả về số lượng và quy mô đã có tác động to lớn, góp phần...
Sáng nay (9/6), khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã tổ chức thành công buổi Hội thảo khoa học với chủ đề “Nguồn nhân lực...
Kinh tế làng nghề đóng một vai trò không nhỏ trong sự phát triển nền kinh tế Việt Nam. Do đó, việc hỗ trợ kinh phí để các làng nghề nâng cao tay nghề, mở rộng quy mô...
Nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về nguồn nhân lực, đảm bảo đào tạo theo chuẩn đầu ra, chiều ngày 19/10/2019, ngành Tài chính-Ngân hàng, Khoa Kinh tế đã tổ chức...
Với sử mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập toàn cầu, bên cạnh các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, các khoa đào tạo...
Ngày 26/12, khoa Kinh tế trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển nền kinh...