Hoạt động cộng đồng
Khoa Tài chính - Thương mại tổ chức Chương trình "Ngày hội trăng rằm" tại Mái ấm Phật Minh