Giới thiệu

Liên hệ

07/09/2020

Địa chỉ của Khoa: Lầu 4, số 141-145 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Thông tin liên hệ: Điện thoại: (028) 5422 1111 - ext: 2370, 2371

Email: khoatckt@uef.edu.vn

Website: https://www.uef.edu.vn/ktctm

Facebook: https://www.facebook.com/khoatckt.uef
 

TIN LIÊN QUAN