Nghiên cứu Khoa học sinh viên
Trong quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học sinh viên, 3 đề tài được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh của nhóm sinh viên khoa Tài chính - Thương mại UEF đã được đăng tải trên tạp chí trong nước và...
Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH), khơi dậy niềm say mê học tập, nghiên cứu trong sinh viên, khoa Tài chính – Thương mại UEF đã phát động phong trào sinh viên NCKH và tập huấn...
Nhằm giúp sinh viên có môi trường học tập và nghiên cứu chuyên nghiệp, năng động, đáp ứng với nhu cầu lao động chất lượng cao của các doanh nghiệp, xây dựng môi trường tự do học thuật và nghiên cứu...
Tình hình nghiên cứu khoa học sinh viên từ năm 2010 đến năm 2020 của sinh viên Khoa Tài Chính - Thương Mại