Nghiên cứu Khoa học sinh viên
Đào sâu lĩnh vực tài chính - kế toán, UEFers mang đến nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thú vị
THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN (SRFA) LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024"
Khoa Tài chính - Kế toán khởi động khóa học bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên
KHOA TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2023 - 2024
Hai đề tài của Khoa Tài Chính – Thương Mại đạt giải ba Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học 2022-2023
Đề tài nghiên cứu về quản lý tài chính cá nhân của Gen Z là Quán quân đường đua "Finworld 2023"
Sinh viên Khoa TC-TM đạt giải trong Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học trong Kế toán - Kiểm toán SRAA 2022
Khoa Tài chính - Thương mại phát động phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023
Khoa Tài chính - Thương mại phát động cuộc thi FINWORLD 2023, chủ đề: " Những bài tiểu luận trong lĩnh vực Kế toán - Tài chính - Kinh doanh thương mại"
Với những phần trình bày tự tin và thuyết phục của các thí sinh, Ban giám khảo cuộc thi Finworld 2022 do khoa Tài chính – Thương mại tổ chức đã chọn ra 15 đề tài ấn...