Nghề nghiệp & Việc làm

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA TUYỂN DỤNG

05/04/2021
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
- Vị trí: Chuyên viên Quan hệ nhà Đầu tư (Investor Relations Executive) 
- Cấp bậc: 05-06
Chuyên viên Quan hệ nhà Đầu tư (Investor Relations Executive)
I. Nhiệm vụ chính
- Kết nối, quản lý mối quan hệ với nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng nhằm duy trì hình ảnh của Tập đoàn.
- Làm báo cáo phân tích chuyên sâu về doanh nghiệp.
- Thực hiện chế độ công bố thông tin áp dụng cho công ty đại chúng niêm yết theo quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ chi tiết
Nhiệm vụ 1:

- Thiết lập, xây dựng và duy trì mối quan hệ với nhà đầu tư
- Kết nối với nhà đầu tư tiềm năng bao gồm các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ trong và ngoài nước, các nhà đầu tư và các công ty chứng khoán.
- Thiết kế, soạn lập bài giới thiệu và các tài liệu thuyết trình chung về doanh nghiệp cho các chuyên gia phân tích, nhà đầu tư theo yêu cầu của cấp quản lý.
- Tham gia công tác tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị nhà đầu tư, họp định kỳ với các nhà phân tích chứng khoán, tổ chức và hỗ trợ các phòng ban có nhu cầu thực hiện chuyến thăm đến các dự án trong danh mục phát triển của công ty nhằm phục vụ cho việc đánh giá doanh nghiệp của các chuyên gia phân tích, nhà đầu tư và đối tác khác của công ty.
- Dự thảo câu trả lời cho các câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu từ các chuyên gia phân tích, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, các nhà đầu tư và cổ đông nói chung và trình cấp quản lý soát xét. - Phối hộp xây dựng và phát triển mối quan hệ tích cực với các chuyên viên phân tích, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, và quỹ đầu tư - Hỗ trợ các phòng ban có nhu cầu trong các vấn đề liên quan đến quan hệ nhà đầu tư theo yêu cầu từ cấp quản lý.
- Duy trì, cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu của phòng ban IR; Đảm bảo mọi hoạt đông của phòng IR tuân thủ đúng quy trình, quy định của Công ty;
Nhiệm vụ 2:
- Thực hiện công bố thông tin về Tập đoàn theo quy định pháp luật
- Đảm bảo công tác công bố thông tin bắt buộc của Tập đoàn được thực hiện kịp thời, chính xác và tuân thủ theo quy định Nhà nước;
- Viết báo cáo phân tích chuyên sâu về doanh nghiệp nhằm thu hút sự quan tâm chú ý của giới đầu tư và thị trường, và đảm bảo báo cáo được truyền tải đúng đối tượng.
- Tham gia công tác tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên và cuộc họp khác (nếu có) để báo cáo về tình hình hoạt động trong năm tài chính với cổ đông. - Thực hiện công bố thông tin về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của tập đoàn và triển khai các quyết sách của cổ đông công ty (corporate actions) phù hợp với các quy định hiện hành.
- Thực hiện tài liệu Báo cáo thường niên của Tập đoàn theo đúng kế hoạch đã lập; phối hợp rà soát nội dung BCTN của các phòng ban để đảm bảo tính chính xác và tiến độ
Nhiệm vụ 3:
Thực hiện các công việc, nhiệm vụ mà cấp trên giao nhằm góp phần vào công tác hoạch định chiến lược, truyền thông, xúc tiến đầu tư của Tập đoàn; 
III. Báo cáo trực tiếp
Báo cáo trực tiếp cho: Giám Đốc, Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư
IV. Yêu cầu công việc
a. Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành QTKD, Tài chính, Kế toán – Kiểm toán 
b. Kiến thức: 
- Kiến thức chung về thị trường tài chính, thị trường chứng khoán
- Kiến thức chuyên môn về tài chính
- Kiến thức cơ bản về pháp luật, đặc biệt là các quy định áp dụng cho công ty niêm yết, công ty đại chúng.
- Ưu tiên kiến thức về ngành bất động sản 
c. Kinh nghiệm
1-2 năm kinh nghiệm tại ví trí Quan hệ Đầu tư, tư vấn tài chính doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư, phân tích, tư vấn, tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc công ty kiểm toán. 
d. Kỹ năng
-  Kỹ năng xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác và quan hệ khách hàng
- Kỹ năng thương lượng
- Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý dự án
- Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…), kỹ năng excel ứng dụng cao cấp, kỹ năng làm tài liệu thuyết trình chuyên nghiệp
- Giao tiếp tiếng Anh lưu loát
e. Các yêu cầu khác
- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt
- Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt
- Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp
- Khả năng chịu áp lực công việc. 

 
TIN LIÊN QUAN