Nghề nghiệp & Việc làm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA OCEANBANK

27/04/2021
1. Vị trí và số lượng Chuyên viên tín dụng Quan hệ khách hàng bán lẻ:
Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên tín dụng khách hàng bán lẻ
Số lượng: 10 bạn.
2. Vị trí và số lượng thực tập
Vị trí thực tập: Chuyên viên tín dụng khách hàng bán lẻ
Số lượng: 05 người
Thời lượng thực tập: theo quy định của nhà trường
3. Điều kiện tiếp nhận:
- Điểm bình quân loại trung bình khá, hệ đào tạo cao đẳng trở lên, các chuyên ngành kinh tế;
- Có phẩm chất đạo đức tốt;
- Yêu thích công việc ngân hàng, siêng năng, chăm chỉ.
4. Nơi gửi hồ sơ:
Tầng 1 và 2 tòa nhà 800 Âu Cơ, P14 Quận Tân Bình
Hotline: 0936.313.460
Email: ngannhb@oceanbank.vn
Chi tiết về thông tin tuyển dụng 

 
TIN LIÊN QUAN