Dịch vụ hỗ trợ

Thông báo v/v đăng ký tham gia Bảo hiểm tai nạn toàn diện cho sinh viên UEF năm 2022

02/03/2022
Nhằm tăng cường các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, trang bị Bảo hiểm tai nạn toàn diện để bảo vệ các bạn sinh viên trước những rủi ro do tai nạn, Phòng Công tác Sinh viên triển khai đến sinh viên Bảo hiểm Tai nạn toàn diện năm 2022.
 
Thông tin Bảo hiểm tai nạn toàn diện cho sinh viên năm 2022
 
Mức Phí:
 
- Phí Bảo hiểm sinh viên tham gia 12 tháng: 100.000 đồng/sinh viên.
 
- Phí Bảo hiểm sinh viên tham gia 15 tháng: 130.000 đồng/sinh viên.
 
- Phí Bảo hiểm sinh viên tham gia 27 tháng: 230.000 đồng/sinh viên.
 
Quyền lợi chi trả:
 
Người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này sẽ được hưởng các quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp thương tật thân thể hoặc tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.
 
Số tiền bảo hiểm:
 
Số tiền bảo hiểm phổ thông từ 01 triệu đến 20 triệu đồng mở rộng lên đến 100 triệu đồng.
 
- Trường hợp người được bảo hiểm chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Xuân Thành trả toàn bộ số tiền bảo hiểm trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
 
- Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Xuân Thành trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật:
 
  • Số tiền bảo hiểm đến 20.000.000 đồng: Chi trả theo tỉ lệ quy định tại bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.
  • Số tiền bảo hiểm trên 20.000.000 đồng đến 50 triệu đồng: Chi trả theo chi phí y tế thực tế, hợp lý theo chỉ định của bác sĩ nhưng không vượt quá tỉ lệ quy định tại bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.
 
- Trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó, Bảo hiểm Xuân Thành sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó.
 
- Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế thì Bảo hiểm Xuân Thành chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý.
 
Cách thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (tầng 6 UEF, cơ sở 141 Điện Biên Phủ), gặp cô Nguyệt Hoàng.
 
Người liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể: Cô Nguyễn Thị Nguyệt Hoàng - 0918.272.071
 
P.CTSV
TIN LIÊN QUAN