Thông báo Thông tin đào tạo

Kế hoạch đăng ký môn học Học kỳ 2- Năm học 2016-2017

03/12/2016
1Đối tượng đăng ký: tất cả sinh viên bậc đại học và cao đẳng.
2. Thời gian đăng ký: từ ngày 02/12/2016 đến 06/12/2016
  • Mỗi học kỳ chính sẽ bao gồm 02 đợt học (A và B), mỗi đợt gồm có 08 tuần học + 01 tuần dự trữ + 01 tuần thi.
  • Mỗi đợt đăng ký học phần, sinh viên phải đăng ký cho tất cả các học phần sẽ học trong cả 2 đợt (A và B) của học kỳ.
  • Phòng đào tạo sẽ đăng ký sẵn những học phần theo tiến độ đào tạo từng ngành. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này sinh viên có thể cân đối lại thời khóa biểu để đăng ký thêm những học phần chưa đạt hoặc rút bớt đi những học phần không bắt buộc. Đối với học phần tự chọn, sinh viên tự đăng ký dựa theo chương trình đào tạo từng ngành.
  • Học phí học kỳ đã mặc nhiên bao gồm tất cả các học phần (học phần được đăng ký sẵn + học lại + học vượt + học cải thiện). Việc chủ động thay đổi kết quả đăng ký nhằm mang lại những điều kiện tốt nhất cho việc học. Do đó, nếu không thay đổi kết quả đăng ký thì xem như sinh viên đã chấp thuận kết quả của những học phần được đăng ký sẵn và đồng ý với số tiền học phí phải đóng trong học kỳ.
  • Đối với những học phần tự chọn, căn cứ trên số lượng sinh viên đăng ký, nhà trường sẽ mở lớp theo ưu tiên số đông.
  • Đối với những học phần chưa được mở trong học kỳ, nếu sinh viên có nguyện vọng học thì cần phải đăng ký vào nhóm các Môn học nguyện vọng: thực hiện bằng cách nhập vào mã số môn học, nhóm, buổi học ở mục đăng ký môn nguyện vọng (phía cuối trang đăng ký).
Tùy thuộc vào kết quả đăng ký, nhà trường sẽ xem xét khả năng mở thêm môn học nếu sĩ số phù hợp.
  • Đối với những môn học điều kiện (môn học tiên quyết, môn học trước, môn học song hành), sau khi hết đợt đăng ký nhà trường sẽ kiểm tra và hủy kết quả đăng ký nếu vi phạm điều kiện.
  • Kết quả đăng ký chính thức sẽ được công bố trên tài khoản của sinh viên vào ngày 13/12/2016
3Thời gian đóng học phí: từ ngày 14/12/2016 đến 13/1/2017
4. Thời gian nhập học: bắt đầu từ ngày 13/2/2017
Lưu ý:
  • Các nhóm môn học có mã là  A... hoặc B... sẽ tương ứng với đợt học thứ 1 hoặc thứ 2 của học kỳ.
  • Sinh viên hệ liên thông căn cứ vào chương trình đào tạo dự kiến (đã nhận lúc làm hồ sơ nhập học) để đăng ký những học phần chưa học hoặc chưa đạt.
TIN LIÊN QUAN