Báo cáo tổng kết

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM HỌC 2019-2020

31/08/2020
1. Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1A, năm học 2019-2020
2. 
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1B, năm học 2019-2020
3. Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2A, năm học 2019-2020
4. Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2B, năm học 2019-2020
5. Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ và hỗ trợ của Nhà trường năm học 2019-2020
6. Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về chương trình thực tập và đơn vị thực tập năm học 2019-2020
7. Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về khóa học năm học 2019-2020
8. Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020
9. Báo cáo kết quả khảo sát học viên cao học về chất lượng đào tạo và dịch vụ hỗ trợ của Nhà trường Khóa 2017-2019
10. Báo cáo kết quả khảo sát học viên cao học về chất lượng đào tạo và dịch vụ hỗ trợ của Nhà trường Khóa 2018-2020 đợt 1
11. Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về hoạt động đào tạo, năm học 2019-2020
12. Báo cáo kết quả khảo sát CB-GV-NV về nghiên cứu khoa học của Nhà trường năm học 2019-2020
13. Báo cáo kết quả khảo sát CB-GV-NV về quản lý, lãnh đạo của Nhà trường năm học 2019-2020
14. Báo cáo kết quả khảo sát đơn vị thực tập về quá trình thực tập của sinh viên UEF năm học 2019-2020

 
TIN LIÊN QUAN