Báo cáo tổng kết

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM HỌC 2020-2021

31/08/2021
1. Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1A, năm học 2020-2021
2. 
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1B, năm học 2020-2021
3. Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2A, năm học 2020-2021
4. Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2B, năm học 2020-2021
5. Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động dạy và học trực tuyến học kỳ 2B, năm học 2020-2021
6. Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên năm nhất về chất lượng phục vụ và hỗ trợ của Trường năm học 2020-2021
7. Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về chương trình thực tập và đơn vị thực tập năm học 2020-2021
8. Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên năm cuối về khóa học năm học 2020-2021
9. Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021
10. Báo cáo kết quả khảo sát học viên cao học về chất lượng đào tạo và dịch vụ hỗ trợ của Nhà trường Khóa 2018 đợt 2
11. Báo cáo kết quả khảo sát học viên cao học về chất lượng đào tạo và dịch vụ hỗ trợ của Nhà trường năm 2021 (đợt 1)
12. Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về hoạt động giảng dạy theo hình thức trực tuyến học kỳ 2B, năm học 2020-2021
13. Báo cáo kết quả khảo sát giảng viên về hoạt động đào tạo năm học 2020-2021

14. Báo cáo kết quả khảo sát CB-GV-NV về nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021
15. Báo cáo kết quả khảo sát CB-GV-NV về tổ chức và quản lý năm học 2020-2021
16. Báo cáo kết quả khảo sát đơn vị thực tập về quá trình thực tập của sinh viên năm học 2020-2021

 
TIN LIÊN QUAN