Báo cáo tổng kết

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM HỌC 2022-2023

24/03/2023
1. Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1A, năm học 2022-2023
2. Báo cáo kêt quả khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1B, năm học 2022-2023


 
TIN LIÊN QUAN