Giới thiệu

Giới thiệu Trung tâm Đảm bảo chất lượng

24/10/2017
       Nhằm thiết lập hệ thống ĐBCL nội bộ trong Nhà trường để xây dựng, triển khai duy trì và cải tiến chất lượng trong các hoạt động giáo dục trong Nhà trường, ngay từ khi thành lập Nhà trường đã quan tâm đến công tác Đảm bảo chất lượng và đã thành lập các đơn vị chuyên trách. Trung tâm Đảm bảo chất lượng được thành lập từ tháng 9/2018 trên cơ sở tách từ Phòng Hành chính - Đảm bảo chất lượng, là đơn vị trực thuộc Văn phòng trường. Trung tâm Đảm bảo chất lượng được thành lập nhằm tham mưu, tổ chức và điều phối công tác ĐBCL trong toàn trường.

     1. Tên đơn vị:
          - Tiếng Việt: TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG.
          - Tiếng Anh:  QUALITY ASSURANCE CENTER.
     2. Tên viết tắt của đơn vị:  
           - Tiếng Việt: TT.ĐBCL.
           - Tiếng Anh: QAC.
     3. Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF).
     4. Địa chỉ của đơn vị: Tầng 3, Văn phòng trường, 141-145 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
     5. Thông tin liên hệ: 
           - Điện thoại: (028) 54226666 (Ext.120)
           - Email: dambaochatluong@uef.edu.vn
           - Website: 
https://www.uef.edu.vn/hanhchinh_dbcl


 
 
TIN LIÊN QUAN