Giới thiệu

Giới thiệu Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh rt quan tâm đến công tác kiểm định cht lưnvà xem việc xây dựng mt đơn vị Hành chính - Đảm bảo chất lượng chuyên nghiệp là mt trong nhng điu kin gp nhà trưng phát trin đúng hưng. Hiện nay, Phòng Hành chính - Đảm bảo chất lượng ca trưng hot đng khá chuyên nghip vi những cán bộ có kiến thc chuyên môn, năng đng, nhit tình và có tch nhim. 
Tags:
TIN LIÊN QUAN
Loading...