Giới thiệu

Giới thiệu Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Dự án quốc tế

01/09/2022

Nhằm thiết lập hệ thống BĐCL nội bộ trong Nhà trường để xây dựng, triển khai duy trì và cải tiến chất lượng trong các hoạt động giáo dục trong Nhà trường, ngay từ khi thành lập Nhà trường đã quan tâm đến công tác Bảo đảm chất lượng và đã thành lập các đơn vị chuyên trách. Trung tâm Bảo đảm chất lượng và Dự án quốc tế là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, được thành lập từ tháng 8/2022 trên cơ sở tách Trung tâm Đảm bảo chất lượng ra khỏi Văn phòng trường và sáp nhập Phòng Dự án quốc tế và phát triển đào tạo, có chức năng tham mưu và giúp Ban Giám hiệu về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm chất lượng, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trong toàn trường.

1. Tên đơn vị:

- Tiếng Việt: TRUNG TÂM BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ DỰ ÁN QUỐC TẾ

- Tiếng Anh: CENTER OF QUALITY ASSURANCE AND INTERNATIONAL PROJECTS

2. Tên viết tắt của đơn vị:
- Tiếng Việt: TT.BĐCL-DAQT
- Tiếng Anh: CQAIP
3. Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF)
4. Địa chỉ của đơn vị: Tầng 3, Trung tâm Bảo đảm chất lượng và Dự án quốc tế, 141-145 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
5. Thông tin liên hệ: 
- Điện thoại: (028) 5422 6666 (Ext. 2120)
- Website: https://www.uef.edu.vn/hanhchinh_dbcl


 

TIN LIÊN QUAN